FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Elective Courses and Checking My Studies

1. To find out how many credits you need to get from Elective Courses, start by finding the name the Template assigned to your study.

2. In menu “StudentPic.1 pick the “During Studies” in the blue line and then “Check my studiesPic.2. Alternativně můžete do vyhledávacího pole napsat “moje kontrolaObr.3.

Obr.1Obr.2Obr.3

3. Na zobrazené stránce vidíte celý název šablony obsahující popis a formu Vašeho studia Obr.3.

Obr.3

4. V menu “Studium” zvolte pod “Registrace a zápis” položku “Prohlídka šablonObr.4. Alternativně můžete do vyhledávacího pole napsat “šablonyObr.5.

Obr.4Obr.5

5. Otevře se Vám stránka pro výběr šablon. Před pokračováním se ujistěte, že máte vybránu spravnou fakultu Obr.6.

Obr.6

6. Klikněte na “Kontrolní šablony” a následně postupujte dle informace, kterou jste zjistili v bodě 3. Na výsledné stránce naleznete potřebné informace včetne minimalního počtu kreditů, které potřebujete získat za volitelné předměty Obr.7.

Obr.7
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
en/volpredmety.txt · Last modified: 2023/11/08 07:17
Public Domain Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: Public Domain