Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stag

Toto je starší verze dokumentu!


IS/STAG

Stránka IS/STAG obsahuje informace jak pro studenty, tak i pro zaměstnance SU OPF

Pokud máte problém, pozorně si přečtěte příslušný návod. V naprosté většině případů v něm naleznete odpověď na vaši případnou otázku. Ušetříte tak čas sobě i administrátorům IS/STAG.

Jestliže se rozhodnete administrátorům napsat, pište na mailovou adresu stag@opf.slu.cz. Tak máte zaručeno, že váš mail bude v brzké době vyřízen. Pokud byste psali konkrétní osobě, nemusí být v době příchodu vašeho mailu přítomna a vyřízení může trvat i několik dní.
Dodržujte prosím následující pravidla pro psaní mailů, usnadníte práci administrátorům IS/STAG:

1. Stručnost především
Z názvu („Předmětu“) musí adresát rozpoznat, proč mu píšete. Email má být stručný, do 20-25 řádků. To nejdůležitější do prvního odstavce.

2. Nezapomeňte na oslovení
E-mail začíná adresným oslovením, které směřuje k adresátovi uvedenému v hlavičce řádku „Komu“ (To).

3. Kdy poslat e-mail v kopii
V „Kopie“ (Cc:) píšeme adresy osob, jimž chceme dát email na vědomí.

4. Všechno navíc do přílohy
Pokud chcete myšlenky z těla mailu rozvést, napište je do přílohy. Pokud posíláte přílohu, vždy na ni upozorněte ve zprávě.

5. Rozloučit a podepsat
Na konci mailu musí být rozloučení a podpis, který může být nastaven i automaticky.

stag.1410847103.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/16 07:58 autor: kachlik