Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyucujici

Návody pro vyučující

Hromadný E-mail

(Rozesílání hromadného e-mailu z portálu SU)

Viz odkaz na dokument zde:


Tisk do souboru

Viz odkaz na dokument zde:


Vyhledání volné místnosti

Následující jednoduchý návod slouží vyučujícím a sekretářkám kateder k vyhledávání volných místností v budovách Slezské univerzity na portále IS/STAG.

Viz odkaz na dokument zde:

* Návod na vyhledání volné místnosti


Zadávání známek

Následující informace slouží vyučujícím a uživatelům s rolí katedra k zadávání známek studentům zapsaným na předmětu, na rozvrhové akci nebo na zkouškovém termínu.

* Metodický pokyn k zadávání známek vyučujícím nebo sekretářkou katedry


Docházkové listy

Docházkový list obsahuje tabulku se seznamem studentů a s prázdnými sloupečky pro zaznamenávání docházky na seminář/přednášku. Docházkový list se tiskne pro každou rozvrhovou akci zvlášť.

* Tisk docházkových listů


Zkouškový katalog

Zkouškový katalog je seznam studentů daného předmětu určený k tisku a k doplnění údajů o zápočtech a zkouškách. Zpravidla se po doplnění těchto údajů předává na sekretariát katedry, kde se nějakým způsobem dále zpracuje či archivuje. Může ale také sloužit jako pomůcka vyučujícímu — seznam studentů, který mu může sloužit k evidenci docházky, zadaného hodnocení, přehledu o stavu studenta (studuje/nestuduje) a ke statistickým účelům.

* Tisk zkouškového katalogu


Studentské žádosti

(Práce s aplikací. Pouze pro garanty oborů, děkan, prorektor, tajemník)

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace dostupné uživatelům, kteří o osudu žádosti rozhodují (katedra, studijní referentka, tajemník, speciální studijní referentka, děkan, prorektor, administrátor).

Návod naleznete zde: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_zadosti-studenta_prace.html

vyucujici.txt · Poslední úprava: 2016/08/18 10:23 autor: kachlik