Návody pro studijní referentky

Přihláška ke studiu

(Zpracování přihlášky ke studiu a převod uchazeče do IS/STAG)

Zpracování přihlášky uchazeče ke studiu od jejího doručení elektronicky nebo poštou na příslušnou fakultu, její zaevidování podatelnou, předání přihlášky studijnímu oddělení, převod uchazeče do přijímacího řízení IS/STAG a kontrola uchazečem zadaných údajů studijní referentkou. Výsledkem procesu je uchazeč převedený do prvního nebo druhého kola přijímacího řízení na termín SCIO nebo na konkrétní termíny přijímacích zkoušek.

* Návod ke zpracování přihlášky ke studiu


Příprava realizace přijímacích zkoušek

(Pro vedoucího studijního oddělení)

Roztřídění uchazečů do skupin, upřesnění termínů zkoušek, zadání kódů rozhodnutí a kódů zápisu.

* Příprava realizace přijímacích zkoušek


Absolvent

(Práce se studentem v modulu Absolvent)

Postup prací studijní referentky v modulu Absolvent.

  • Převod studentů do modulu Absolvent.
  • Tisk zápisu o SZZ a zápis o závěrečné zkoušce.
  • Diplomy a vysvědčení.
  • Přidělení čísel (vysvědčení, diplom, archiv).

* Práce se studentem v modulu Absolvent


Rezignace na studium

(Ukončení studentova studia na základě jeho rezignačního dopisu)

Jak postupovat, když student, který se zapsal na SU OPF a byl převeden do stavu student, pošle rezignační dopis na studium.

* Ukončení studenta na základě jeho rezignace


Tisk do souboru

Každou tiskovou sestavu IS/STAG lze převést do excelu. To je zvláště užitečné v situaci, kdy si přejete dále pracovat s vybranými daty, která by jinak zůstala vytištěna na papíře.

* Převod tiskové sestavy klienta IS/STAG do excelu


Hromadný E-mail

(Rozesílání hromadného e-mailu z portálu SU)

Hromadné rozesílání elektronické pošty větším skupinám uživatelů IS/STAG (převážně studentům a vyučujícím).

* Rozesílání hromadného e-mailu z portálu SU


Studentské žádosti

(Práce s aplikací)

V této kapitole jsou popsány všechny funkce aplikace dostupné uživatelům, kteří o osudu žádosti rozhodují (katedra, studijní referentka, tajemník, speciální studijní referentka, děkan, prorektor, administrátor).

Návod naleznete zde: http://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/is-stag_zadosti-studenta_prace.html

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
studijni_referentka.txt · Poslední úprava: 2016/08/18 08:19
Public Domain Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain