Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sekretarky_kateder

Návody pro sekretářky kateder

Tisk studijních plánů

Tisk studijních plánů ve formě příručky z klienta IS/STAG.

* Tisk studijních plánů ve formě příručky


Vyhledání volné místnosti

Následující jednoduchý návod slouží vyučujícím a sekretářkám kateder k vyhledávání volných místností v budovách Slezské univerzity na portále IS/STAG.

* Návod na vyhledání volné místnosti


Příprava předmětů k reakreditaci

Dokument popisuje postup pro vytváření kódů nových předmětů a zadávání sylabů předmětů, které budou součástí nových studijních plánů, a které budou předkládány ke schválení akreditační komisi.

* Návod na přípravu předmětů k reakreditaci


Hromadný E-mail

(Rozesílání hromadného e-mailu z portálu SU)

Viz odkaz na dokument zde:


Tisk do souboru

Viz odkaz na dokument zde:


Kopírování předmětů

(Kopírování předmětů, program předmětu, editace sylabů, předložení změn radě garantů)

Dokument popisuje proces kopírování předmětů na další akademický rok a úpravu údajů o předmětech a jejich sylabech.

Důležité upozornění:

Veškeré změny prováděné na kartě předmětu a v programech předmětů (sylabech)
mohou být prováděny až po jejich  schválení radou garantů.

* Kopírování předmětů, editace sylabů, předložení radě garantů


Zadávání vysokoškolských kvalifikačních prací (VKP)

(Zadávání bakalářských, diplomových, disertačních prací do IS/STAG)

Dokument popisuje, jakým způsobem student zadá podklady a po schválení zadání doplňuje informace o jeho kvalifikační práci v rámci studia. Dále návod popisuje mechanizmus na odevzdávání prací v elektronické podobě a přístup k posudkům oponenta a vedoucího.

Návod na zadávání VKP do IS/STAG

sekretarky_kateder.txt · Poslední úprava: 2015/11/26 13:22 autor: kachlik