Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zapisovatel_statnic

Postup zadávání a zpracování SZZ

Jednou z činností, která se opakuje každý rok v červnu a v srpnu, je vytváření komisí pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) a přiřazování studentů těmto komisím dle formy, typu a oboru studia. Dokument popisuje postup zadávání SZZ komisí, převod studentů do modulu Absolvent, přiřazení studentů jednotlivým komisím a tvorbu výstupů pro zveřejnění ne webu.

Postup zadávání a zpracování SZZ

Zapisovatel státnic

Návod slouží pro zapisovatele státnic k vložení hodnocení studenta u státní závěrečné zkoušky. Vkládat lze hodnocení obhajoby kvalifikační práce, hodnocení jednotlivých státnicových předmětů a dále celkovou klasifikaci statní závěrečné zkoušky. Dále návod obsahuje organizační pokyny pro zajištění SZZ.

Návod pro zapisovatele státních závěrečných zkoušek (SZZ)

Dne 13.2.2014 návod rozšířen o sekci „Přípravné práce“.
Dne 19.5.2015 upřesněny pokyny pro zapisovatele na konci dokumentu.
Dne 16.5.2016 doplněno:

  • odkaz na dokument „Pokyn děkana k organizačnímu zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu“.

Dne 14.8.2017 dokument doplněn o odkaz na nový manuál „Tisk zápisu o SZZ“ na nových tiskárnách Minolta.


Tisk zápisu o SZZ

Dokument popisuje postup při tisku protokolu o státní závěrečné zkoušce (dále jen SZZ) zapisovatelem po instalaci nových tiskáren Minolta v červenci 2017.

Tisk o zápisu SZZ

Vytvořeno dne: 14.8.2017

zapisovatel_statnic.txt · Poslední úprava: 2017/08/14 12:49 autor: kachlik