Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zahranicni_styky

Návody pro koordinátory ECTS

Mobility

Studium na zahraniční vysoké škole, bližší informace oddělení zahraničních styků viz zde.


ECTS-Příjezdy

Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých příjezdů prostřednictvím ECTS v informačním systému studijní agendy (dále jen IS/STAG). Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o zahraniční studenty, kteří přijíždějí na krátkodobý pobyt na Slezskou univerzitu (dále jen SU). K aplikaci mají přístup pouze uživatelé s rolemi „ECTS koordinátor instituce“ nebo „ECTS koordinátor fakulty“.

* Příjezdy zahraničních studentů na OPF


ECTS-Výjezdy

Aplikace slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých výjezdů prostřednictvím ECTS v informačním systému studijní agendy (dále jen IS/STAG). Z pohledu školy provozující IS/STAG se jedná o vlastní studenty, kteří vyjíždějí na krátkodobý pobyt na jinou školu v zahraničí.

Výjezdy studentů OPF na zahraničních pobyty


zahranicni_styky.txt · Poslední úprava: 2015/11/26 13:23 autor: kachlik