Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
navody [2023/06/26 06:07] Jan Chmelanavody [2024/01/02 05:21] (aktuální) – [Mail] Jan Chmela
Řádek 17: Řádek 17:
   * [[horde|Elektronická pošta - HORDE]]   * [[horde|Elektronická pošta - HORDE]]
   * [[navody:mailtrain|Práce s hromadným mailem]]   * [[navody:mailtrain|Práce s hromadným mailem]]
 +  * [[horde:externi|Nastavení externích e-mailových klientů]]
 ==== Aplikace ==== ==== Aplikace ====
   * [[navody:officeonline|Přístup k Microsoft 365]]   * [[navody:officeonline|Přístup k Microsoft 365]]