Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


horde

Elektronická pošta

Adresa mailového klienta

Přihlášení do mailu

Do mailu se přihlašujete svými CRO údaji. V mailu máte vždy jen jeden účet nezávisle na tom jestli jste student, zaměstnance nebo obojí.

Tento e-mail je standardně využíván pro komunikaci mezi 
univerzitou a Vámi, upozorňujeme na skutečnost vyplývající 
ze Studijního a zkušebního řádu, podle které jsou studenti 
povinni v rámci studia a při jeho průběžné kontrole používat 
své univerzitní e-mailové účty!

horde.txt · Poslední úprava: 2022/10/07 08:24 autor: chmela