Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


registrace_predmetu

Zápis předmětů

Termíny a pojmy

Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Dle Rozhodnutí děkana č. 8/2022 byl pro zápis předmětů stanoven níže uvedený termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typu a formy studia a ročníku):

6.9.2022 od 17:00 hod. do 18.9.2022 do 24:00 hod.

Zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu:

6.9.2022 od 17:00 hod. do 18.9.2022 do 24:00 hod.

Termíny najdete vždy v Harmonogramu dle zvoleného období.

Seznam volně volitelných předmětů

Seznam volně volitelných předmětů pro období léto 2022 naleznete zde nebo v Úschovně. Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při zápisu předmětu žádat o výjimku.

Upřesňující seznam volně volitelných předmětů pro studenty kombinované formy studia v období léto 2022 naleznete zde nebo v Úschovně. Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při zápisu předmětu žádat o výjimku.

Doporučený postup

Studenti prvního ročníku si zapisují pouze předměty 1. semestru!

Dříve než začne termín zápisu předmětů doporučujeme si připravit tzv. registrační dávku označením předmětů hvězdičkou „*“. Předměty, které se nacházejí v šabloně studijního plánu si můžete označit ze šablony ( Zápis předmětu přes šablonu). Ostatní předměty stačí vyhledat (např. Zápis předmětů (např. volně volitelných) vložením kódu).

V době zápisu stačí již provést úkon „Přidat předměty s hvězdičkou“ ( Zápis předmětu přes oblíbené předměty (hvězdička)).

Tím zápis ještě neskončil, je nutné provést ještě zápis do seminárních skupin ( Zápis do seminárních skupin).

Odzápis předmětu můžete provést pouze v době zápisu, tj. do 27. 2. 2022 ( Zrušení zápisu).

Kapacity

Pokud má seminární skupina vyčerpanou kapacitu, napište žádost o navýšení na mailovou adresu is(at)opf.slu.cz. Nezapomeňte uvést kód předmětu.

Výjimky

V případě, že se Vám objeví u předmětu informace, že předmět nelze zapsat, můžete požádat o výjimku ( Žádost o výjimku pro zápis do předmětu) tzv. kontaktní osobu. Rovněž tak musíte učinit u volně volitelných předmětů, které jsou v seznamu označeny nutností podat si žádost o výjimku. Dříve než tak učiníte, zkontrolujte si, zda Vaše žádost je oprávněná, tj. zda splňujete prerekvizitu formou, typem studia, ročníkem, oborem či specializací (směr). Nezapomeňte uvést stručné odůvodnění (např., žádám o zapis volně volitelného předmětu, semináře se mi překrývají). Vždy Vám bude zaslán informační email o podání žádosti a vyjádření kontaktní osoby.

V případě akceptace Vaší výjimky bude automaticky vyřízena do druhého dne nebo případně postupujte dle ( Výjimka akceptována).

Nápověda

V případě, že nerozumíte některým pojmům, nejdříve zkuste odkaz na domovské stránce IS SU Student/Registrace a zápis předmětů a Student/Rozvrh a seminární skupiny.

registrace_predmetu.txt · Poslední úprava: 2022/08/08 07:44 autor: chmela