Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


registrace_predmetu

Registrace a zápis předmětů

Termíny a pojmy

Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Dle Rozhodnutí děkana č. 5/2019 byl pro registraci a zápis stanoven níže uvedený termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typ a formy studia a ročníku):

10. 9. 2010 od 17:00 hodin do 22. 9. 2019.

Registrací a zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu:

10. 9. 2010 od 18:00 hodin do 22. 9. 2019.

Termíny najdete vždy v Harmonogramu dle zvoleného období.

Seznam volně volitelných předmětů

Seznam volně volitelných předmětů pro období zima 2019 naleznete zde nebo v Úschovně. Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při registraci a zápisu o výjimku.

Doporučený postup

Dříve než začne termín registrace a zápisu doporučujeme si připravit tzv. registrační dávku označením předmětů hvězdičkou „*“. Předměty, které se nacházejí v šabloně studijního plánu si můžete označit ze šablony ( Registrace a zápis předmětu přes šablonu). Ostatní předměty stačí vyhledat (např. Registrace a zápis předmětů (např. volně volitelných) vložením kódu).

V době zápisu stačí již provést úkon Přidat předměty s hvězdičkou ( Registrace a zápis předmětu přes oblíbené předměty (hvězdička)).

Tím zápis ještě neskončil, je nutné provést ještě zápis do seminárních skupin ( Zápis do seminárních skupin). Tento úkon budou provádět ve většině případů prezenční forma studia.

Odzápis předmětu můžete provést pouze v době registrace a zápisu, tj. do 22. 9. 2019 ( Zrušení registrace či zápisu).

Kapacity

Pokud má seminární skupina vyčerpanou kapacitu, napište žádost o navýšení na mailovou adresu is(at)opf.slu.cz. Nezapomeňte uvést kód předmětu.

Výjimky

V případě, že se Vám objeví u předmětu informace, že předmět nelze zapsat, můžete požádat o výjimku ( Žádost o výjimku pro zápis do předmětu) tzv. kontaktní osobu. Rovněž tak musíte učinit u volně volitelných předmětů, které jsou v seznamu označeny nutností podat si žádost o výjimku. Dříve než tak učiníte, zkontrolujte si, zda Vaše žádost je oprávněná, tj. zda splňujete prerekvizitu formou, typem studia, ročníkem, oborem či specializací (směr). Nezapomeňte uvést stručné odůvodnění (např., žádám o zapis volně volitelného předmětu, semináře se mi překrývají). Vždy Vám bude zaslán informační email o podání žádosti a vyjádření kontaktní osoby.

V případě akceptace Vaší výjimky bude automaticky vyřízena do druhého dne nebo případně postupujte dle ( Výjimka akceptována).

Nápověda

V případě, že nerozumíte některým pojmům, nejdříve zkuste odkaz na domovské stránce IS SU Student/Registrace a zápis předmětů a Student/Rozvrh a seminární skupiny.

registrace_predmetu.txt · Poslední úprava: 2019/09/12 05:38 autor: chmela