Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


registrace_predmetu

Zápis předmětů

Termíny a pojmy

Pomocí registrace si vybíráte předměty, které máte zájem studovat. Při zápisu předmětů dochází k automatickému zápisu/potvrzení předmětů, u kterých byly splněny podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.). Dle Rozhodnutí děkana č. 1/2023 byl pro zápis předmětů stanoven níže uvedený termín pro všechny studenty OPF (bez rozdílu typu a formy studia a ročníku):

7.2.2023 od 17:00 hod. do 19.2.2023 do 24:00 hod.

Zápisem předmětů si zapíšete termíny konání přednášek či skupin přednášek. Následně je třeba si zapsat do tzv. seminárních skupin (dříve používaný termín semináře) v tomto termínu:

7.2.2023 od 17:00 hod. do 19.2.2023 do 24:00 hod.

Termíny najdete vždy v Harmonogramu dle zvoleného období.

Seznam volně volitelných předmětů

Seznam volně volitelných předmětů pro prezenční i kombinované studium pro období léto 2023 naleznete zde. (aktualizováno 7.2.2023 16:10)

Seznam obsahuje rovněž informaci, zda je nutné při zápisu předmětu žádat o výjimku.

Doporučený postup

Studenti prvního ročníku si zapisují pouze předměty 1. semestru!

Dříve než začne termín zápisu předmětů doporučujeme si připravit tzv. registrační dávku označením předmětů hvězdičkou „*“. Předměty, které se nacházejí v šabloně studijního plánu si můžete označit ze šablony ( Zápis předmětu přes šablonu). Ostatní předměty stačí vyhledat (např. Zápis předmětů (např. volně volitelných) vložením kódu).

V době zápisu stačí již provést úkon „Přidat předměty s hvězdičkou“ ( Zápis předmětu přes oblíbené předměty (hvězdička)).

Tím zápis ještě neskončil, je nutné provést ještě zápis do seminárních skupin ( Zápis do seminárních skupin).

Odzápis předmětu můžete provést POUZE v době zápisu a následně od 20.2. od 17:00 do 26. 2. 2023 do 24:00 ( Zrušení zápisu).

Kapacity

Pokud má seminární skupina vyčerpanou kapacitu, napište žádost o navýšení na mailovou adresu is(at)opf.slu.cz. Nezapomeňte uvést kód předmětu.

Výjimky

V případě, že se Vám objeví u předmětu informace, že předmět nelze zapsat, můžete požádat o výjimku ( Žádost o výjimku pro zápis do předmětu) tzv. kontaktní osobu. Rovněž tak musíte učinit u volně volitelných předmětů, které jsou v seznamu označeny nutností podat si žádost o výjimku. Dříve než tak učiníte, zkontrolujte si, zda Vaše žádost je oprávněná, tj. zda splňujete prerekvizitu formou, typem studia, ročníkem, oborem či specializací (směr). Nezapomeňte uvést stručné odůvodnění (např., žádám o zapis volně volitelného předmětu, semináře se mi překrývají). Vždy Vám bude zaslán informační email o podání žádosti a vyjádření kontaktní osoby.

V případě akceptace Vaší výjimky bude automaticky vyřízena do druhého dne nebo případně postupujte dle ( Výjimka akceptována).

Nápověda

V případě, že nerozumíte některým pojmům, nejdříve zkuste odkaz na domovské stránce IS SU Student/Registrace a zápis předmětů a Student/Rozvrh a seminární skupiny.

Můj rozvrh

Po přihlášení na této stránce si můžete zobrazit rozvrh ještě před zapsáním předmětů dle atributu. Zkontrolujte si, zda máte vybrám správný semestr pod svým jménem.

Atributy (např. KB2BPP) se vytvárí dle tohoto vzorce:

1. poziceforma studia
2. pozicetyp studia
3. poziceročník
4. - 6. pozicezkratka programu/oboru
registrace_predmetu.txt · Poslední úprava: 2023/02/07 16:10 autor: chmela