Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadost_student

Žádost o uznání předmětů

1. Na úvodní stránce zvolte položku „ÚřadovnaObr.1 a následně klikněte na volbu „Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studiíObr.2. Alternativně můžete do vyhledávacího pole začít psát „uzná“ a vybrat „Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studiíObr.3.

Obr.1Obr.2Obr.3

2. Na stránce si pečlivě přečtěte, u kterých předmětů si můžete podat žádost o uznání. Poté v dolní části zvolte studium, ze kterého chcete předměty volit a klikněte na „Vybrat studiaObr.4.

Obr.4

3. Na zobrazené stránce uvidíte výpis Vašich předmětů. Označte ty, které si chcete nechat uznat (možno volit více najednou) a klikněte na „Pokračovat na podání žádosti Obr.5.

Obr.5

4. Zobrazí se Vám stránka s výpisem předmětů, které jste zvolili. Zde jsou dvě možnosti. Žádáte o uznání totožného předmětu (v případě studia stejného programu/oboru a formy studia) Obr.6 nebo jej nahrazujete jiným (v případě studia jiného programu/oboru nebo jiné formy studia) Obr.7.

Obr.6Obr.7

Při volbě předmětu, který nahrazuje jiný, je student povinen si ověřit dle šablony aktuálního studia, zda je náhrada možná, před podáním žádosti!.

5. Při žádosti o uznání původního předmětu, zaškrtněte volbu „s kredity“ a „nechci dohledávat jiný předmět, chci si nechat uznat původníObr.6.

Obr.6

6. Při žádosti o uznání předmětu nahrazovaného, zaškrtněte volbu „s kredity“ a do pole napište kód předmětu, který by měl být nahrazen. Vždy si zkontrolujte, že máte zvoleno aktuální studijní odbobí (příklad „zima 2021“ na obrázku). Po kliknutí na „Vyhledat předmět“ si jej pod vyhledávacím polem Obr.7.

Obr.7

7. V obou předchozích případech můžete doplnit poznámku k Vaší žádosti.

8. Pokud máte vše připraveno klikněte na „Podat žádost k tomuto předmětu“, pokud žádáte o uznání jednoho předmětu nebo klikněte na konci stránky na „Podat žádosti ke všem předmětům“, pokud máte předmětů více Obr.8.

Obr.8

9. Zobrazí se Vám potvrzení odeslání Vaší žádosti Obr.9.

Obr.9
zadost_student.txt · Poslední úprava: 2021/10/08 11:12 autor: chmela