Vyplnění šablony posudků závěrečných prací

Výběr šablony závěrečné práce

Dlaždice ŠKOLITEL > odkaz Moji studenti Obr.1.

V případě, že student odevzdal práci na sekretariátě závěrečnou práci je aktivní odkaz „Vytvořit dle šablony“ (zvýrazněno na obrázku viz. níže). Nyní lze přistoupit k vyplnění posudku závěrečné práce. Studenta lze dohledat i pomocí UČO či jména studenta na dlaždici ŠKOLITEL > Rozpisy Obr.2.

Odkliknutím na odkaz Vytvořit dle šablony se posuzovateli otevře nové okno a zvolí šablonu. Její volbu potvrdí kliknutím na ikonu „Vybrat šablonuObr.3.

Obr.1Obr.2Obr.3

Vyplnění šablony závěrečné práce

 • Posuzovatel může nyní přistoupit k vyplnění formuláře.

Doporučení při vyplňování šablon závěrečných prací: Do textových polí hodnocení vepisujte, nekopírujte je z Wordu. Pokud kopírujete z Wordu, text před vložením si nechejte IS SU vyčistit. I když to IS SU dovoluje, není nutné v textových polích měnit nastavení písma, odstavů, řádkování apod.

Aby, jste mohli posudek uložit a zveřejnit je nutné mít všechny položky vyplněné.

 • Pokud i přes upozornění vkládáte text z aplikace Word, použijte v IS ikonu „Vložit jako čistý textObr.4. Tím dojde k odstranění skrytých formátovacích znaků aplikace Word.
Obr.4

Ukládání šablony závěrečných prací

Na konci formuláře se nacházejí tyto varianty pro práci s posudky závěrečných prací:

 • Průběžné uložení
  • V případě, že nejsou vyplněny všechny položky systém, Vám nedovolí posudek závěrečné práce zveřejnit. Na konci formuláře je červeně uvedena věta Vaše hodnocení není úplné Obr.5.
  • V tomto případě, můžete pouze „Průběžně uložit“ do Mých konceptů posudků. Práce s koncepty posudků závěrečných prací viz bod D Koncepty závěrečných prací.
 • Kontrola posudku závěrečné práce
  • Před zveřejněním lze pro kontrolu „Vytvořit náhled posudku“ ve formátu PDF.
 • Zveřejnění posudku závěrečné práce
  • Kliknutím na ikonu „Uložit“ se provede zveřejnění hotového posudku závěrečné práce do archivu závěrečné práce.
  • V případě, že závěrečná práce je přebírána v tištěné podobě je nutné posudek i vytisknout. Posudek závěrečné práce již nepodepisujete.
Obr.5

Koncepty šablony závěrečných prací

 • Uložené koncepty posudků můžete využívat při psaní dalších posudků, nemusíte tak vyplňovat šablonu pokaždé znovu, ale pouze upravit již jednou vytvořený posudek.
 • Vaše koncepty najdete v sekci „Moje koncepty posudků“, nachází se také ve složce /koncepty Obr.6.
 • Pokud chcete použít šablonu konceptu (i s předvyplněnými údaji) klikněte na možnost „použít“. Pro úpravu stávajícího konceptu posudku, klikněte na možnost „upravit“. Možnost předvyplnit šablonu údaji některého ze starších posudků se vám také nabídne pokud si z nabídky šablon vyberete již jednou použitou (a uloženou) šablonu.
Obr.6

V případě, že používáte předvyplněnou šablonu, prosím ověřte si, že máte správně uvedené číslo signatury.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
vyp_zp.txt · Poslední úprava: 2022/05/13 07:49 autor: Jan Chmela
Public Domain Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain