Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sluzby:wifi:pokryti

Eduroam - Informace pro návštěvníky

Na této stránce bude popsány veškeré informace k projektu Eduroam na OPF pro uživatele z jiných organizací Eduroam - Informace pro návštěvníky

O co se jedná?

Vítejte na stránkách mezinárodního projektu Eduroam (eduroam.org). Jedná se o projekt mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V české republice je projekt Eduroam (eduroam.org) zastřešován sdružením Cesnet.

Pokud se chcete připojit se svou eduroam identitou, vše by mělo být plně automatické. Jak získáte svou identitu zjistíte na stránkách své organizace. Seznam připojených institucí naleznete zde

Podporované zabezpečení

 • ESSID: eduroam
 • WPA2-AES

Podpora

Pokud budete mít s přístupem problémy, kontaktujte nás osobně nebo na emailu jezisek@opf.slu.cz nebo macura@opf.slu.cz. V případě potřeby poskytneme podporu Eduroam uživatelům jiných organizací.

Pokrytí

Eduroam je prozatím přístupný na hlavní budově univerzity. Konkrétně jsou přístupové body umístěny:

 Foyer u VS - pokrývá VS, foyer, přízemí budovy A a část univerzitního náměstí
 Chodba u MS - pokrývá MS, jídelnu, studovnu a aulu.
 1. patro budova A
 2. patro budova A
 3. patro budova A, včetně oblasti u děkanátu
 4. patro budova A, učebna A501
 2. patro budova B
 3. patro budova B
 0. patro budova B - sklep s učebnami a AIESEC

Pokryta je dnes celá budova na Univerzitním náměstí. Pokud někde zaznamenáte zhoršený signál, prosím ohlašte nám to. Slabá místa mohou být ještě pokryta.

Budova na Vyhlídce

 0. patro budovy s učebnami VC008 a VC010
 Fakultní odborná knihovna
 Aula a učebeny v části E
 1. patro budova B

Kliknutím zobrazíte mapu pokryti v ČR.

IP Adresy, FW a Omezení

Síť Eduroam je umístěna mimo vnitřní síť SU. Do vnitřní sítě SU je povolen přístup jen na veřejně přístupné služby (web, mail,…). Pro přístup na ostatní zdroje v síti SU je potřeba použít VPN přístup. Konektivita do Internetu je monitorována a filtrována.

Adresní prostor je neveřejný, adresa je přidělována z DHCP serveru z rozsahu adres 10.136.0.16 - 10.136.20.254

Podmínky pro připojení

 • Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz www.cesnet.cz
 • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra CESNETu.
 • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát,…), umožňujících mu přístup do sítě.
 • Pro uživatele se dále na používání služby vztahuje i Směrnice rektora 17 z roku 2004 - Pravidla užívání počítačové sítě SU v Opavě
sluzby/wifi/pokryti.txt · Poslední úprava: 2016/04/05 08:48 autor: admin