Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sluzby:stag

IS STAG

Pozor. K mailu se přihlašujete od 20.3.2017 údaji z CRO. Více informací naleznete na stránce Centrální Registr Osob - CRO.

Informační systém studijní agendy (IS/STAG) je podporován a využíván na všech univerzitních součástech a slouží především k evidenci a správě ve třech základních oblastech:

  1. Studijní programy (jejich obory, plány a předměty)
  2. Studenti (přihlášení, registrace na předměty a zkoušky, známky studia)
  3. Rozvrhy (místnosti a vědecko-pedagogičtí pracovníci)

Rozhraní pro uživatele tvoří dvě klientské aplikace

  • Webový portál - Je přístupný pomocí webového prohlížeče a obsahuje všechny funkce, které mohou využít studenti.
  • Nativní klient pro OS Windows - Aplikace určená pro zaměstnance (studijní oddělení, ústavy, vědecko-pedagogičtí pracovníci atd.)

Webové rozhraní

Webové rozhraní systému STAG je dostupné na níže uvedené adrese: STAG.SLU.CZ

Zde naleznete základní informace pro práci s jednotným systémem studijní agendy STAG, který je využíván na celé Slezské univerzitě v Opavě. Návody k jednotlivým činnostem jsou v textové podobě, případně doplněny o animované ukázky pracovního postupu. Návody jsou rozděleny podle uživatelů, kteří se systémem STAG pracují.

Návody na dokuwiki
nebo
Návody a animace

sluzby/stag.txt · Poslední úprava: 2017/03/18 23:21 autor: admin