Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sidebar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sidebar [2020/10/02 11:45]
chmela
sidebar [2020/10/23 08:02] (aktuální)
chmela
Řádek 3: Řádek 3:
   * [[start|Úvod]]   * [[start|Úvod]]
   * [[https://​moje.slu.cz/​|CRO]]   * [[https://​moje.slu.cz/​|CRO]]
-  * [[http://​mail.slu.cz/​|E-mail]]+  * [[https://​mail.slu.cz/​|E-mail]]
   * [[https://​is.slu.cz/​|IS SU]]   * [[https://​is.slu.cz/​|IS SU]]
-  * [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​|OPF SU]] +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​|OPF SU]] 
-  * [[http://​lcna.slu.cz/​|CISCO Academie SLU]]+  * [[https://​lcna.slu.cz/​|CISCO Academie SLU]]
   * [[https://​palmira2.opf.slu.cz:​9443/​end-user/​ui/​login|Tisk]]   * [[https://​palmira2.opf.slu.cz:​9443/​end-user/​ui/​login|Tisk]]
-  * [[http://​elearning.opf.slu.cz/​|Elearning OPF SU (Moodle)]]+  * [[https://​elearning.opf.slu.cz/​|Elearning OPF SU (Moodle)]] 
 +  * [[https://​office.com/​|Office365]] 
 +  * [[https://​teams.microsoft.com/​|MS Teams]]
  
 **IS SU**\\ **IS SU**\\
sidebar.txt · Poslední úprava: 2020/10/23 08:02 autor: chmela