Nastavení průzkumů (pro administrátory ISSU)

Hodnocení kvality výuky (průzkumu) se vyhlašuje 2x za akademický rok, jednou v zimním a jednou v letním semestru. Vyhlašuje se na základě pokynu děkana.


Zkopírování nastavení nového průzkumu z existujícího

Pokud již existuje dřívější průzkum, lze založit nový průzkum z existujícího volbou „Založit nový průzkum s předvyplněním“. Nutno projít všechny části nového průzkumu (Nastavení průzkumu, Dotazník-viz červené šipky), zda se zkopírovaly všechny komponenty a popřípadě data opravit/doplnit.

Obr.A
Obr.1


Nastavení nového průzkumu

Povinné údaje

Vyhlášení průzkumu

  1. Název průzkumu („anglická pole nepovinná, ale vyplnit kvůli zahraničním studentům)
  2. Od kdy a do kdy se sbírají odpovědi
  3. Zda smí odpovídat všichni nebo jen určité osoby či studia zařazená do seznamu respondentů. Nastavit podle sejmuté obrazovky.
  4. Zda na otázky odpovídají fyzické osoby nebo studia
  5. Zda je průzkum anonymní
  6. Zda smí respondenti číst výsledky (nikdy nenastavovat Všichni v ISu)

V červeném zámečku nepovinná nastavení, viz dále.
Obr.B


Nepovinná nastavení

Z nepovinných nastavení je potřeba nastavit:
Popisy a identifikátor průzkumu:
Vyplnit popisy průzkumu česky, anglicky (obr. C1). Identifikátor se použije v adrese odkazu na průzkum. Vyplnit i v anglické verzi. Důležité!

Obrázek C1 - Popisy


Správci a zařazení průzkumu na pracoviště:
Kdo může upravovat zadání ankety a vidí všechny výsledky (další administrátoři průzkumu kromě autora průzkumu).

Obrázek C2 - Správci a zařazení průzkumu na pracoviště


Předměty v průzkumu:
Nastavit dle obrázku C3 (semestr a datum reakce učitelů/garantů přizpůsobit).

Obrázek C3 - Předměty v průzkumu


Uvítací stránka průzkumu:
Text stejný jako v popisu průzkumu, v budoucnu nutno lépe specifikovat.

Obrázek C4 - Uvítací stránka průzkumu


Kontaktní mailová adresa průzkumu.
Mail toho, kdo je za průzkum zodpovědný.

Obrázek C5 - Kontaktní mailová adresa průzkumu


Uvítací mail

Obrázek C6 - Uvítací e-mail

Text uvítacího mailu česky.
Pozn.:červeně zvýrazněný text přízpůsobit konkrétnímu semestru, ve kterém byla anketa spuštěna.

Vážené studentky, vážení studenti,
od této chvíle je pro Vás ve studijním informačním systému spuštěna předmětová anketa. Odkaz: https://is.slu.cz/auth/pruzkum/su_opf_pruzkum_predmety_zs_2019_2020 (Pozn: červená část odkazu = orámovaný text na obr.C1. Mění se s každým novým průzkumem.)

Anketa slouží pro hodnocení kvality výuky a máte tak jedinečnou příležitost vyjádřit se k výuce všech předmětů, které jste si v zimním semestru 2019/2020 zapsali.

Anketa je anonymní, to znamená, že doplňující údaje vedoucí k jednoznačné identifikaci osoby nejsou systémově přístupné.

Oceníme zejména Vaše vlastní připomínky, poznámky a návrhy k jednotlivým předmětům a také slovní hodnocení průběhu semestru (organizace výuky, rozvrh, atp.).

Hodnocení výuky je v informačním systému spuštěno do 23. 2. 2020.

Budeme velmi rádi, když se do hodnocení zapojíte a vyplněním těchto krátkých dotazníků přispějete k získání zpětné vazby na naši výuku v uplynulých týdnech.

Předem velmi děkujeme za Váš čas a odpovědi.
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Proděkan pro studijní a sociální záležitosti

Text uvítacího mailu anglicky:

Dear students, From now on, a subject inquiry is launched in the Study Information System. Link: https://is.slu.cz/auth/survey/su_opf_pruzkum_predmety_zs_2019_2020

The survey is used to evaluate the quality of teaching and you have a unique opportunity to comment on the teaching of all subjects that you enrolled in the winter semester 2019/2020.

The survey is anonymous.

We will especially appreciate your own comments, notes and suggestions for individual subjects and also verbal evaluation of the course (organization of the lesson, schedule, etc.).

We will be very happy if you participate in the evaluation.

Thank you very much in advance for your time and answers.

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Vice-Dean for Study Affairs


Ostatní nepovinná nastavení:
Zatím nepoužita

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pruzkum.txt · Poslední úprava: 2019/12/03 11:32
Public Domain Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain