Odpovědníky: studenti se speciálními potřebami

U již vytvořeného odpovědníku nebo při definování odpovědníku nového lze zohlednit nároky studentů se specifickými potřebami prostřednictvím prodloužení časové dotace na pokus.

Základní časová dotace se zadává v minutách viz Obr.1

Obr.1

1. Tlačítkem „Přidat speciální skupinu práv a časůObr.2 rozšíříme formulář definice odpovědníku o část Obr.7, v níž dále vyjmenujeme studenty a pomocí ostatních parametrů zohledníme jejich speciální požadavky.

Obr.2

2. Pomocí tlačítka „Zaveď další právoObr.3 bude zpřístupněna nabídka „Přidání dalšího práva“, kde přidáváme-li jedinou osobu, volíme položku „osoba“ a přidáváme-li více osob, volíme položku „výčet učo osob“. Obr.4
Dále pokračujeme tlačítkem „Přidat právoObr.5 a do textového pole zadáme učo Obr.6 (v případě výčtu: jednotlivá uča oddělujeme mezerou).

Obr.3Obr.4
Obr.5Obr.6

Nezapomeňte předchozí kroky a nastavení potvrdit tlačítkem „Přidat upřesněné právo“!
Osoba či skupina osob bude přidána viz Obr.7

3. Studentovi či skupině nastavíme „Speciální časové nároky na skládání odpovědníku“ a dále také parametry od do „Kdy lze s odpovědníkem pracovat“.

  • Čas zadáváme v procentech např. 130% z obrázku Obr.7 znamená 30% bonus k základnímu času z obrázku Obr.1 tzn. student Testikovič bude mít na pokus 13 minut.
  • Čas lze také definovat přímým zadáním celkového počtu minut na pokus (bez uvedení jednotek);
    .: zadáním čísla 13 (namísto 130% z předchozí odrážky) bychom dosáhli pro studenta Testikoviče stejného nastavení tzn. student by měl 13 minut na pokus, oproti ostatním studentům by získal 3 minuty navíc.
Obr.7
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
odpovednik_isp.txt · Poslední úprava: 2024/01/09 12:59
Public Domain Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: Public Domain