Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


horde:externi

Nastavení externích e-mailových klientů

Souhrn kroků potřebných k nastavení externích aplikací (Thunderbird, Outlook apod.) k práci se školní poštou.

Upozornění! ÚIT nemůže zajistit pomoc při potížích s těmito aplikacemi. Oficiální emailový klient je mail.slu.cz.

Nastavení serveru pro příchozí zpravy:

  typ serveru - imap
  adresa serveru - imap.opf.slu.cz
  port - 993
  zabezpečení spojení - SSL

Nastavení serveru odchozí pošty:

  adresa serveru - smtp.opf.slu.cz
  port - 465
  zabezpečení spojení - SSL

Pro odesílání i přijímání pošty je vyžadováno uživatelské jméno a heslo CRO.

horde/externi.txt · Poslední úprava: 2018/11/08 12:16 autor: admin