Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sluzby:karty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sluzby:karty [2013/09/02 08:50]
kucerova
sluzby:karty [2015/11/26 09:09] (aktuální)
kachlik
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Informační systém identifikačních karet ======+<WRAP safety> ​====== Informační systém identifikačních karet ====== 
 + </​WRAP>​
  
 +Ve znění zákona č. 111/1998 Sb. (§57) je <wrap em>​dokladem o studiu</​wrap>​ na vysoké škole v řádném studijním programu <wrap em>​průkaz studenta</​wrap>​. ​
 +Dle čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě v platném znění platném od 1. 9. 2013 je student povinen se **při kontrole studia** prokázat platným **průkazem studenta** opatřeným aktuální fotografií. V tomto případě se jedná o elektronickou platnost svázanou s aktivním stavem a aktuálními daty studenta v informačním systému studijní agendy.
  
-Stránky identifikačních karet jsou novány systému ID karet jako jednomu z univerzitních informačních subsytémů. Stránky poskytují praktické informace k elektronickým průkazům studentů ​zaměstnanců. Bližší informace: ​\\ [[http://​www.slu.cz/​help/​cz/​jis|Informační systém identifikačních karet]] ​\\ [[https://​karty.slu.cz/​|karty.slu.cz]]+Každému studentovi SU – je vydán průkaz (IDK), který je aktivní ​elektronických systémech SU po celou dobu jeho studia. Kromě této elektronické platnosti je s každou IDK svázána i tzv. vizuální platnost, která je na IDK vyznačena kterou lze prodlužovat revalidačními známkami. 
 + 
 +**Bližší informace:** 
 +  * [[http://​www.slu.cz/​help/​cz/​jis|Informační systém identifikačních karet]] 
 +  * [[https://​karty.slu.cz/​|karty.slu.cz]]
  
 Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu karty (at) slu.cz. Dotazy a připomínky prosím zasílejte na adresu karty (at) slu.cz.
  
 +   
 +{{ :​sluzby:​kartaisic-2010-3d.jpg?​200|}}
 +\\
 +=====Informace k vydávání ID karet=====
 +
 +**Pro 1. ročníky studia**
 +Pokud jste si řádně vypsali a odeslali <wrap em>​elektronickou žádost</​wrap>​ o vydání průkazu studenta a uhradili bezhotovostně poplatek za ISIC, ALIVE (jestliže jste zároveň žádali o IDK s licencí), obdržíte nový studentský průkaz na <wrap em>​Kartovém centru A422</​wrap>​ na hlavní budově OPF SU. 
 +Před návštěvou KC si zkontrolujete stav výroby vaší IDK na [[https://​karty.slu.cz/​]]
 +
 +Žádost o kartu: [[http://​www.slu.cz/​help/​cz/​jis/​zadost|ZDE]]
 + 
 +**Pro 1. ročníky navazujícího studia**
 +Studentům, kteří již na OPF studovali, se obnoví platnost obyčejné ID karty automaticky,​ IDK s licencí ISIC – platnost se prodlouží revalidační známkou. Veškeré info je na: [[http://​www.slu.cz/​help/​cz/​jis]]
 +
 +Revalidační známku vydá do 5-ti pracovních dnů po bezhotovostní platbě KC v místnosti A422 na Hlavní budově OPF SU (Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná). Studentský průkaz – IDK je platná i s původním osobním číslem, se změnou osobního čísla se nová IDK bezplatně NEVYDÁVÁ! ​
 + 
 +**Pro všechny studenty**
 +Pro zjištění stavu Vaší žádosti o vydání karty je Vám k dispozici on-line aplikace na adrese karty.slu.cz
  
 +Veškeré dotazy k IDK pište pouze na: **karty@slu.cz**
  
 =====Využití ID karet===== =====Využití ID karet=====
Řádek 30: Řádek 56:
   na hlavní budově OPF (Univerzitní náměstí)   na hlavní budově OPF (Univerzitní náměstí)
   na kolejích Na Vyhlídce   na kolejích Na Vyhlídce
- 
-    ​ 
-**Jako ISIC** (mezinárodní průkaz studenta) - studentské slevové karty (volitelně) 
-{{ :​sluzby:​kartaisic-2010-3d.jpg?​200|}} 
-\\ 
-=====Informace k vydávání ID karet===== 
- 
-**Pro 1. ročníky studia** 
-Pokud jste řádně vypsali a odevzdali žádost o vydání průkazu studenta a uhradili bezhotovostně poplatek za ISIC (jestliže jste zároveň žádali o ISIC licenci), obdržíte nový studentský průkaz na studijním oddělení fakulty - na hlavní budově OPF SU (Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná). Před návštěvou stud. odd. si zkontrolujete stav výroby vaší IDK na https://​karty.slu.cz Veškeré dotazy k IDK pište POUZE na karty (at) slu.cz 
- 
-  
-**Pro 1. ročníky navazujícího studia** 
-Studentům, kteří již na OPF studovali, se obnoví platnost obyčejné ID karty automaticky,​ IDK s licencí ISIC – platnost se prodlouží revalidační známkou. Veškeré info je na : http://​www.slu.cz/​help/​cz/​jis/​platby-za-vyrobu-id-karet. Revalidační známku vydá 4 – 5 prac. dnů po platbě KC CIT SU v místnosti A437 na hlavní budově OPF SU (Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná). Studentský průkaz – IDK je platná i s původním os. číslem, se změnou os. čísla se nová IDK bezplatně NEVYDÁVÁ ! 
- 
-  
-**Pro všechny studenty** 
-Pro zjištění stavu Vaší žádosti o vydání karty je Vám k dispozici on-line aplikace na adrese karty.slu.cz 
  
sluzby/karty.1378104614.txt.gz · Poslední úprava: 2013/09/02 08:50 autor: kucerova